Sajaus laidojimo namai

Visos laidojimo paslaugos

Laidojimo namai

LAIDOTUVIŲ ORGANIZAVIMAS

PALAIKŲ ŠARVOJIMAS

GIESMININKAI, FOTOGRAFAS, GEDULINGI PIETŪS

Sajaus laidojimo namai – įmonė, teikianti ir profesionaliai atliekanti visas su laidojimu susijusias paslaugas, pradedant dokumentų tvarkymu ir baigiant gedulingais pietumis.